Textos legals de l'Hotel Santa Mónica Playa

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Sara Grup informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat.

Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de Sara Grup declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients.

Només seran cedides a empreses del grup amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l´interessat, excepte en els casos previstos legalment.

Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa
Benvingut a l'Hotel Santa Mónica Playa